На 12 февруари т.г. Басейнова дирекция Дунавски район наложи глоба от 2 000 лева на фирма „Агроинженеринг 90“ заради това, че две седмици през май и юни м.г. е черпила вода от язовир „Бебреш“ за нуждите на МВЕЦ „Бебреш“. Наказателното постановление на шефа на дирекцията е обжалвано в съда. Основният мотив е, че наказателното постановление е издадено след изтичането на предвидения по закона срок.


Представител на „Агроинженеринг 90“ не се явява в съда, но в писмено становище поддържат искането и молят да се зададе въпроса на коя дата Басейнова дирекция е научила за нарушението.


В съдебното заседание става ясно, че ВЕЦ-ът е черпил вода от 21 до 28 май и от 19 до 25 юни под разрешената му кота, което е отразено във водните баланси на „Напоителни системи“.


На 11 декември 2019 г. „Напоителни системи“ подават сигнал до Басейнова дирекция Дунавски район.


Проверката на експертите на Басейнова дирекция е извършена на място на 3 януари 2020 г. съставен е и констативен протокол, който е връчен на представител на фирмата, в присъствието на свидетели. На 10 януари е съставен Акт за установено административно нарушение, а на 12 февруари директорът на Басейнова дирекция Дунавски район - Петър Величков, издава наказателно постановление. Глобата е в максималния размер – 2 000 лева.


Въпреки че нарушението е през май и юни, а за него е сигнализирано през декември, съдът смята, че „неоснователно е възражението за наличие на изтекла погасителна давност, съгласно разпоредбата на чл. 34 от ЗАНН, според която, не се образува административно-наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението“.


„В конкретния случай датата на откриване на нарушителя е 11.12.2019 г. и оттогава е започнал да тече и срокът по чл. 34 от ЗАНН, а АУАН е съставен на 10.01.2020 г., тоест в предвидения тримесечен преклузивен срок и едногодишен такъв от извършване на нарушението“ - смята Ботевгадският районен съд потвърждава наказателното постановление.


Решението може да се обжалва по реда на АПК пред Административен съд - София област.


От документите по делото става ясно, че фирма „Агроинженеринг 90“ има издадено разрешително за водовземане от язовир Бебреш през 2012 година, а срокът му изтича на 25 юни 2022 година.