От понеделник - 04.05.2020 г., продължава ремонтът на ул. „Свобода“, съобщиха от Община Ботевград. Дейностите предвиждат асфалтиране на компрометираните участъци на настилката и възстановяване на отводнителната система на уличното платно. Ремонтът ще бъде извършен от общинско предприятие БКС.


С оглед осигуряване на нормални условия за работа, считано от 02.05.2020 г. /събота/, временно се преустановява паркирането на моторни превозни средства в дясното платно на ул. „Свобода“ от Съдебната палата в посока ул. „Княз Александър Батенберг“. Служители на дирекция „Сигурност и обществен ред“, както и органите на КАТ, ще следят за изпълнението на временната забрана.