През февруари тази година Община Ботевград възложи проучване на състоянието на старата водоснабдителна мрежа на града – всички сондажи, дренажи, помпени станции, резервоари и други, в местността „Тръстеник“ и няколко зони около река Бебреш. Докладът от проверката е внесен в общинската администрация преди около месец. В него много ясно е описано актуалното състояние на цялата водоснабдителна инфраструктура и каква е възможността тя да бъде възстановена.


Министерството на регионалното развитие и благоустройството са поели ангажимент да осигурят необходимото финансиране за изготвяне на проект за възстановяване, ремонт и рехабилитация на старата водоснабдителна система на Ботевград. 


Предстои Община Ботевград да проведе процедура за избор на фирма, на която да възложи изготвянето на проекта. Това съобщи пред местните медии днес кметът Иван Гавалюгов. 


МРРБ е обещало да финансира и изготвянето на проект за възстановяване и рехабилитация на планинските и речни водохващания във водоснабдителен район „Ботевград“. Става дума за съоръженията над вилна зона „Зелин“ и над селата Врачеш и Трудовец. Проектът ще включва и подмяна на водоснабдителните мрежи в Зелин и във вилната зона на Трудовец.