Със Заповед на кмета на Община Етрополе г-н Димитър Димитров от 01.06.20 г. детските градини и яслата в Етрополе отново започват да приемат деца. Млечната кухня започва работа от 26.05.20 г.
 Всички детски заведения и млечната кухня ще работят при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед на министъра на здравеопазването. Заповедта на министъра на образованието и мерките за организиране на дейностите на детските градини и детските ясли след възстановяване на приема за деца на МОН също ще бъдат спазени.


Източник: Общината