Г-жо Иванова,  каква е статитсиката на ОП „Обредни дейности”: увеличават ли се погребенията в Ботевград и общината?
За периода от първи януари 2019 г.  до края на 2019 г., починалите жители  в Ботевград са 286, а в селата 190 , общо 476.
За следващата 2020 година починалите са  365, в селата 211, общо 576. Това е увеличение с над 20%. Искам да уточня, че тази разлика от 100 починали се случи само през  месеците   ноември и декември на  2020 г.  Тогава броят на погребенията в Ботевград бяха 82, а в селата 28.
За първото тримесечие на 2021г., починалите жители в Ботевград са 83 в селата 49, общо 132. Ако тези стойности се запазят през цялата година, за съжаление се доближаваме до високата смъртност през м.г.

Колко погребения  сте направили на хора, починали от КОВИД? Каква е процедурата при тях?
Още през март месец 2020 г. при обявяването на  извънредно положение заради коронавируса, получихме   препоръките и разпоредбите от РЗИ и Министерството на здравеопазването за погребването на починали от COVID-19 по Наредба 2 от 21.04.2011г.за здравните изисквания към гробищни паркове и погребването и пренасянето на покойници.  А те са:
Ритуалите за погребение да не се извършват на закрито в зала;
Надгробните слова да се четат на гроба;
Погребението да се извършва при затворен ковчег и в тесен семеен кръг.
Със писмо от 31.08.2020 г. от МЗ беше отменено указанието за специалните ковчези облицовани с ламарина, в които се полагат починалите от COVID-19 , предвид оскъпяването им. Новото указание гласи, че ковчегът може да бъде обикновен, но дъното да бъде покрито с  дървени стърготини и посипано с прахообразен биоцид.
В Гробищния парк в Ботевград имаме 16 извършени  погребения на починали от COVID-19, като 2 от тях са с урново полагане.
Не  мога да дам информация за селата, защото съобщенията за смърт се обработват от служителите на съответното кметство.
 Силно се надявам, че предвид мерките, които се предприемат за предпазване и поставяне на ваксини, не само в страната ни , а и на всякъде по света,  хората ще прекарват  коронавирусната инфекция без да бъде фатално за жвота им


Споделете Вашите наблюдения – починалите от КОВИД на каква възраст са, кой пол преобладава и т.н.
Наблюденията ми  по-скоро са  като на човек, извън сферата ми на работа, че все по- млади хора на 30,40,50-годишна възраст мъже и жени си отиват. Починали не само от Ковид инфекция, а и от други неприсъщи за тази възраст заболявания. Има и  млади хора, загубили живота си в катастофи и трудови злополуки.      


Колко са свободните гробни места и как ще процедирате, ако смъртността се увеличава заради пандемия?
След изчерпване на свободния терен за нови гробни места в южна посока, общинското ръководство предприе действия за отпускане на ново разширение в източна посока с площ 2337 кв.м.,. В него се правят погребения от март месец 2020 г. Имайки предвид общата площ  по схемата за разположение на гробните места, като са спазени задължителните изисквания на МЗ по наредба №2 от 21.04.2011 г. за размери и отстояния, прогнозираме, че  разширението ще поеме погребения в следващите две години. Към март месец 2021г., починалите жители на  Ботевград с нови гробни места са 114.


Кремацията или погребение. Какво е съотношението в Ботевград?
 През 2019 г. в гробищния парк на  Ботевград са положени 8 урни , а през 2020 г.14 . Наблюдава се леко повишение на кремациите за 2020 г.
В община Ботевград преобладават традиционните погребения, съобразени с християнските традиции и местни обичаи.


Колко средства отпуска общината за погребения на социално слаби, достатъчна ли е тази сума, какви са тенденциите
Искам да направя едно уточнение: в изпълнение на социалната политика на община Ботевград, предприятието осигурява безплатни ковчези на всички жители на общината и безплатно изкопаване на гробни места за жителите на гр. Ботевград.
По изготвяните  ежемесечни справки за извършените безплатни услуги при погребенията в община Ботевград мога да кажа, че 90% от жителите на общината ползват тази социална помощ.
Деликатната ни сфера на работа се изразява в съпричастност, внимание и разбиране към гражданите, дошли  при нас за организиране на погребение. Цените на стоките се определят от качеството, от доставните цени, от регистрацията на доставчика по ДДС. Предприятието провежда политика за осигуряване на стоки с различни цени, задоволяващи потребностите на клиенти с различни покупателни възможности.