Във връзка с получена оперативна информация от „Булгартрансгаз“ ЕАД, уведомяваме абонатите в с. Трудовец, че възстановяване на газоподаването в селото ще започне през деня на 28.05.2020 г.  


Всички потребители да предприемат мерки за безопасно и безаварийно възстановяване на газоподаването към техните инсталации и съоръжения.


За оперативна връзка с екипа на „Балкангаз 2000“ АД да се използват:


- Телефони:  088 7466365; 087 8114818; 087 8101311; 088 7794285


- E-mail: office@balkangaz2000.com   и   balkangaz@balkangaz2000.com