Община Ботевград получи съгласие от Общинския съвет да придоби безвъзмездно два имота от държавата. Единият е с площ от 128 кв.м., а другия – 505 кв.м. Предназначението им, съгласно предвижданията на действащия регулационен план на Ботевград, е „за озеленяване“, т.е. за обществени и благоустройствени мероприятия на общината.


Имотите се намират в централната градска част – в непосредствена близост до Историческия музей. 


Единият представлява тревна площ, в която е поставена информационна табела. Другата площ е чешмата пред „Синьо небе“ и пътеката между моста над Стара река и чешмата.


„По неизвестни причини тези имоти са останали като държавна собственост, те на практика са пешеходни зони в централна градска част. Мисля, че е редно Община Ботевград да ги придобие безвъзмездно по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост. Те ще останат част от площада на Ботевград. В момента реализираме проект „Хетеротопии“ по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, който предвижда инвестиции за благоустрояване на тези имоти. Но за целта ни е необходимо съгласието на собственика на имота – държавата, за извършване на съответните дейности“, обясни кметът Иван Гавалюгов на заседанието ОбС вчера, когато на дневен ред се разглеждаше тази докладна. 


Двата имота са актувани с актове за държавна собственост през 2012 год., утвърдени от областния управител на Софийска област.