Вчера местната болница е получила шест броя едноканални перфузори, закупени със средства, постъпили по дарителската сметка, която бе открита от Община Ботевград за подпомагане на МБАЛ и социалните заведения в условия на извънредна ситуация, свързана с COVID-19. Перфузорите са за контролирани автоматични вливания на лекарства и електролитни разтвори. Очаква се на 10 юни да бъдат доставени и пациентските монитори, също шест на брой, за наблюдение на жизнените показатели на пациенти в по-усложнено състояние. Това съобщи на днешния брифинг с местните медии кметът на Община Ботевград. 


Иван Гавалюгов припомни, че решението за закупуването на медицинската апаратура беше взето на първото заседание на Комисията, назначен с неговата заповед, която има за задача да контролира и управлява дарените средства. То бе съобразено с предложението, отправено от управителя на МБАЛ д-р Пламен Китанов, за спешна нужда именно от такава апаратура.  


Общо в дарителската сметка са постъпили около 39 000 лева. Следващата седмица Комисията отново ще заседава, за да реши за какво да се разходват оставащите около 20 000 лева.