Ново видеозаседание ще има Управителният съвет на БФБаскетбол през следващата седмица. На 25 юни в 10 часа членовете на управата ще се срещнат при следния Дневен ред:


   1. Утвърждаване на Годишен Финансов отчет на БФБ за 2019 г.;

  2. Утвърждаване на промени в системата и календара на ДП за подрастващи за сезон 2019/2020 г.;

  3. Вземане на решение относно ДП на А гр. за жени и мъже за сезон 2019/2020 г. и нов календар на ДП по баскетбол на колички;

  4. Утвърждаване на нов план за подготовка на Националните отбори по баскетбол за 2020 г.;

  5. Утвърждаване на промени в Статут на треньора и приемане на нов Устройствен правилник на Лицензионната комисия към ТК на БФБаскетбол;

  6. Други.