На заседанието на УС на БФБ, проведено във вторник, 25 август, бе приета наредбата за ДП за подрастващи. УС прие да се изготви предложение за нови дати за зонални и финални турнири за подрастващи в определени възрастови групи с провеждане на финални турнири през септември.


В Държавното първенство за кадетки, кадети вече е задължително през първия и втория период на първото полувреме отборите участват с две самостоятелни петици.  През двата периода на второто полувреме отборите участват с произволни петици, като при това положение всеки състезател може да вземе участие най-много в три части от срещата. Преди началото на всяка среща се обявяват двамата резервни състезатели, които имат право да вземат участие като смени само в по един период от първото полувреме. През третия и четвъртия период на второто полувреме смените могат да се правят произволно.


 Отборите нямат право да прилагат зонова защита, зонови преси и смесени защити. Те се задължават да играят само лична защита или лична преса. Не се разрешава използването на капани, заслони /пик енд рол,”pick and roll”/ и хенд оф,”hand off”. При прилагането на лична защита, защитниците трябва да са на разстояние не повече от 2 /два/ метра от нападателите, които пазят, с изключение на случаите, когато същите се намират на повече от 7 /седем/ метра от коша. При постепенно нападение защитниците са длъжни да изчакват нападателите най-ниско на линията за трите точки.


 


Прилагането на тези защити се установява от представителите на Федерацията в следния ред в зависимост от присъствието им на срещата –  Мениджър ВСМ , Регионален представител, Дежурен представител, Старши съдия. Санкцията е: предупреждение; в случай, че отборът продължи да прилага забранени защити и/или заслони, му се присъждат неограничен брой технически нарушения; Техническото нарушение по този член се записва в протокола като “B” и важат правилата за дисквалификация на треньора при получаване на определен брой технически нарушения съгласно състезателния правилник.