Три превозвачески фирми, които и в момента изпълняват транспортната схема на Община Ботевград, участват в обществената поръчка: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдени маршрутни разписания“. Офертите бяха отворени вчера. ЕТ „Новко Новков“, „Милпет“ ЕООД и „Транс 63“, която е със седалище в Правец, кандидатстват за изпълнители на съответните три обособени позиции: Вътрешно градската линия, Ботевград - Правец, Ботевград - Трудовец и София - Ботевград и обратно; Линиите по маршрутите от Ботевград до Врачеш, Новачене, Гурково, Боженица, Липница и Елов дол. Освен това и линии по маршрута София -Ботевград и обратно; Линиите Ботевград - Зелин, до Литаково, Краево, Рашково и 15 120 км месечен пробег по линията София - Ботевград и обратно. 


Общият пробег на поръчката е над 5 милиона километра, а стойността 1 172 954 лева, без ДДС, от които 307 679 лева за първата обособена позиция, 505 195 лева – за втората, и  360 079 лева – за третата. 


Финансирането на договора е осигурено от предвидено компенсиране и субсидиране на превозвачите в размер на утвърдените и отпуснати средства от републиканския бюджет за тази цел.  


От кандидат-превозвачите се изисква да разполагат с различен брой автобуси за отделните обособени части. За първата - минимум осем автобуса, като 5 са основни и три резервни; за втората - 10 автобуса; за третата - 6.


Класираните фирми ще подпишат договор с Община Ботевград за срок от 60 месеца.