Най-новият и амбициозен трансграничен туристически проект – „Приказката на килима“ отчете успешен старт на първата си работна онлайн среща


На 14 юли 2020 г. се проведе първата работна онлайн среща между г-жа Лена Гайдарска – президент на Международно висше бизнес училище и идеен вдъхновител на проекта, г-н Саша Йованович  - директор на Музея на Понишавието и международния екип, пряко ангажиран със стартирането и развитието на проекта. 


 „Приказката на килима: създаване и първоначално маркетиране на нов трансграничен туристически продукт, свързващ районите на Пирот и Чипровци, чрез техните споделени килимарски традиции” се разработва от Международно висше бизнес училище – Ботевград, в партньорство с Исторически музей - Чипровци и Музея на Понишавието – Пирот. Той е част от програмата за трансгранично сътрудничество Interreg България – Сърбия, приоритетна ос „Устойчив туризъм”. Подписан е в средата на юни с цел развитие на природното и културно наследство в граничния район, чрез създаване на обща трансгранична туристическа дестинация.


Участниците в срещата се поздравиха с успешния старт, размениха идеи и обсъдиха възможностите за развитие. Основен акцент по време на работната среща беше поставен върху изготвянето на маркетингов план и формиране на екип от обучени професионалисти в двата партньорски музея, готови да приложат този план на практика. 


В резултат от изпълнението на проекта се очаква да бъде създаден жизнеспособен туристически продукт, способен да се впише във вече съществуващия туристически пазар в целевите региони. Постигането на този резултат ще допринесе за популяризирането на уникалното етно-културно наследство на трансграничните области, от една страна, и за подобряването на социално-икономическия климат в районите на интервенция, от друга. Предвиденият комплекс от дейности е организиран така, че паралелното им изпълнение да доведе до стартирането и реалното предлагане на новия трансграничен туристически продукт още преди края на проекта.