На 22 юли 2020 г. /сряда/ от 17:00 ч., в зала „Ботевград“, ще се проведе обществено обсъждане на идеен проект за „Уширяване на пешеходната алея и изграждане на велоалея по южната страна на бул. „България“, гр. Ботевград“. 


Ръководството на община Ботевград кани всички заинтересовани да присъстват и да споделят мнения и предложения по изложения идеен проект.


За визуализиране на видеоклипа с идейния проект използвайте следния линк: Велоалея и паркинги по бул. „България“ в гр. Ботевград