Искането на граждани за монтиране на шумоизолиращи съоръжения в участъка на АМ “Хемус“ над вилна зона “Зелин“ ще бъде удовлетворено. Това става ясно от писмо на Агенция “Пътна инфраструктура“ до Евгения Згурова – председател на Местна гражданска инициатива във в. з. Зелин, община Ботевград.


Извършена е проверка за статута на населеното място по отношение на показателите за шум въз основа на изготвената през 2018 год. Стратегическа карта за шум на пътни участъци в Република България с трафик над 3 милиона МПС годишно. По симулативния модел се регистрира превишаване на граничните стойности по Приложение №2 съм чл. 5 от Наредба №6/2006 год. за показателите на шум в околната среда, които за територии, подложени на интензивен автомобилен график, съответно са 60 db /А/ дневни и 50 db /А/ нощни.


Превишаването на граничните стойности за най-близо разположените сгради е с около 10 db /А/, за което следва да бъдат приложени мерки за редуциране на шума. 


Със заповед на министъра на здравеопазването от 27 май 2020 год. е одобрен актуализиран План за действие към Стратегическа карта за шум. Вилна зона Зелин е включена в този план, като приетата мярка за редуциране на шума е изграждане на шумозащитна стена от поликарбонатни панели с приблизителна дължина от 1 343 метра и височина от 3 метра. Точните параметри на съоръжението ще бъдат определени след разработване на акустичен и конструктивен проект. Това се посочва в писмото от АПИ до Местна гражданска инициатива – Зелин. 


Агенция “Пътна инфраструктура“ вече е обявила обществена поръчка за изработване на акустични и конструктивни проекти за изграждане на шумозащитни стени в четири участъка от Републиканската пътна мрежа.  


Предвижда се изработването на акустичен и конструктивен проект за шумозащитна стена  в близост до вилна зона Зелин да бъде една от обособените позиции в следващата тръжна процедура за осигуряване на проектна готовност, пише още в писмото. То е подписано от инж. Иван Досев, член на УС на Агенция “Пътна инфраструктура“. 


Да припомним, че на 20 юни Местна инициатива – Зелин проведе протест “Щурм срещу шума“, чрез който отправи искане към АПИ за монтиране на шумоизолиращи панели на АМ “Хемус“ в района на Зелин. Гражданското недоволство бе подкрепено от Института за пътна безопасност и кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов.