На 20.06.2020 г. (събота) от 10:30 ч. на площад „Освобождение“, до сградата на община Ботевград, ще се проведе протест-шествие на жителите на община Ботевград срещу многогодишното бездействие на институциите по отношение на високите наднормени нива на шума от АМ „Хемус“ и липсата на свързваща алея за пешеходно и велосипедно движение между Ботевград и с.Трудовец. 


След сигнал на местните жители, експерти на Института за пътна безопасност посетиха описаните участъци и констатираха проблеми, които са посочили в свое становище, изпратено до Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Ботевград.


Шествието ще премине през Ботевград и ще спре на АМ „Хемус“. Тръгване с МПС-та - от паркинга зад читалище "Христо Ботев". Очакват се над 1 000 човека.


Протестът-шествие се организира от Местна гражданска инициатива (МГИ) - Зелин, с подкрепата на Института за пътна безопасност, като участие ще вземе и кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов. Очаква се представител на АПИ, който да даде отговори на хората.


Във социалната мрежа фейсбук е създадена нова група – Будни в Зелин, където общността може да коментира и да следи отблизо развитието по казусите. Това съобщиха още от Местна гражданска инициатива – Зелин. 


Публикуваме извадка от становището на Института за пътна безопасност, подписана от неговия председател – д-р инж. Богдан Милчев: 


Проверка на експерти от ИПБ в отговор на гражданско искане от местната инициативна група за становище, потвърди, че завишаването на шума в района на Зелин е с 50% повече от нормативната максимална стойност и без съмнение това води до застрашаване здравето на населението.


По тази причина от ИПБ смятаме, че пред ложението за поставяне на шумоизолиращи съоръжения на АМ „Хемус” в участъка на вилна зона „Зелин” (в.з. „Зелин) – от км 44 до км 46 (от бензиностанция „Ивони” до разклона за Ботевград – пътен възел „Видин”) е необходимо и би довело до намаляване на отрицателните въздействия върху човешкото здраве от интензивния автомобилен трафик по АМ „Хемус“


2. Алея за велосипедно и пешеходно движение между км 198+838 (с.Трудовец) до км 200+175(гр. Ботевград) по път I-3 Бяла-Ботевград.


От 2016 г тече комуникация между АПИ и Община Ботевград за изграждане на велоалея между Ботевград и с.Трудовец, като общината е осигурила средства за изграждането й, но повече от 4 години не може да си осигури право на строеж заради бюрократични спънки. Изграждането на алеята за велосипедно и пешеходно движение ще даде още една възможност за алтернативен начин на транспорт между двете общини, в съответствие с нуждата от нови форми на градска мобилност. От Института за пътна безопасност смятаме, че усилията на местните жители и община Ботевград трябва да се подкрепят и началото на велоалеята трябва да бъде поставено възможно най-скоро.


3. При извършена инспекция по БДП от експерти на Института за пътна безопасност на територията на община Ботевград. се установиха дефицити на безопасност с вертикалната и хоризонтална пътна маркировка (пътни знаци и пътна маркировка), с изкуствено изпъкналите напречни неравности, с пешеходните пътеки, с липса на Генерален план за организация на движението (ГПОД), чието изработване и актуализиране е указано в Наредба № 1 за организиране на движението по пътищата. През 2019 г. в отговор на обявената от Прокуратурата на Република България проверка на всички пешеходни пътеки в страната, Институтът за пътна безопасност поиска проверка на изкуствено изпъкналите напречни неравности (ИИНН) в цялата страна, като от получената информация стана ясно, че голяма част от изкуствените неравности не отговарят на нормативните изисквания. Липсата на ГПОД е една от предпоставките за пътнотранспортния травматизъм. Основният обхват на Генералния план за организация на движението включва всички видове транспорт. Неговата основна цел е да спомогне за намаляване на травматизма по пътищата чрез анализ и намаляване на критичните участъци. Особено внимание в плана се обръща на зоните около училища, детски градини и ясли, болници, които генерират и концентрират повече пешеходен трафик. Генералните планове за организация на движението са възможността за слагане на ред и предвидимост в безопасността на движението по пътищата в градовете.


Институтът за пътна безопасност е готов да окаже съдействие на Агенция „Пътна инфрастуктура“ и Община Ботевград за решаване на тези дълго отлагани във времето проблеми чрез своята експертиза в интерес на гражданите на община Ботевград.