В докладна записка, депозирана в Общинския съвет, кметът Иван Гавалюгов предлага да бъдат отпуснати 315 000 лева за ремонт – реконструкция на тротоарна настилка и направа на джобове за паркиране по южния тротоар на бул. “България“.  


Предложението е аргументирано с намерението на Община Ботевград за ремонт на тротоарна настилка и направата на паркоместа по бул. “България“, а на следващо място с подмяната на главния водопроводен пръстен по същия булевард.


Към докладната е приложена количествена сметка за всички видове строително-монтажни работи. 


Предложението за отпускане на средствата ще бъде разгледано на редовното заседание на Общинския съвет,  което ще се проведе утре – 30 юли.