Сдружение „Местна инициативна група“ – Ботевград  има намерение да кандидатства с проект „Обособяване на зона за отдих и събития във вилна зона Зелин“ по Програма за развитие на селските райони.  За да се внесе проектното предложение, се иска съгласието на Общинския съвет.


По проекта се предвижда обособяване на: зона за празнични мероприятия, културни събития и социализация – поставяне на преместваема сцена и места за публиката, изработени от дърво; зона за представяне на местната културна и историческа идентичност, включваща четири дървени къщички за занаяти и исторически възстановки; зона за семеен отдих и спорт, в която ще има основна площадка с главен подход и паркови пейки, беседка, място за пикник с маси, пейки и огнище, кула с площадка за наблюдение, дървени съоръжения за игра и място с шезлонги за слънчеви бани.  


Дейностите в проектното предложение отговарят на заложените приоритети в Общинския план за развитие 2014 – 2020 год. на община Ботевград, както и на заложените специфични цели  в Програмата за развитие на туризма в общината 2015 – 2020 год. 


Имотът, подходящ за реализация на проекта, се намира срещу бившия софийски лагер. Теренът е публична общинска собственост. Площта му възлиза на 10 522 кв.м. Отреден е за обществен селищен парк, градина.


Общата стойност на допустимите разходи по проекта /с ДДС/ е левовата равностойност на 15 000 евро при валутен курс  1,9558 лева за едно евро. 


Докладната записка ще бъде разгледана от Общинския съвет на редовното заседание утре – 30 юли.