С кворум от 21 общински съветници започна деветото редовно заседание на Общински съвет – Ботевград. То се провежда при засилени противоепидемиологични мерки. Граждани не бяха допуснати, съветниците са с предпазни маски и седят на дистанция един от друг. 


В началото на сесията председателят на местния парламент Илин Черняшки съобщи, че Росица Милчева и адв. Георги Донков са подали заявления, че ще отсъстват от днешното заседание поради лични ангажименти. 


Цветанка Арбова и Иван Редовски също отсъстват, но по здравословно причини, съобщи още той.


Дневният ред на днешното заседание съдържа 33 основни докладни и 9 допълнителни. Предложения по него не бяха направени.