От днес по улица „Огоста“ в Трудовец започнаха дейностите по изграждане на канализация и подмяна на водопровода. Те се извършват от звено ВиК към общинското предприятие БКС. След приключване на работата по подновяване на ВиК мрежата, улицата ще бъде изцяло асфалтирана. 


Наскоро приключиха и ремонтните дейности по ул. „Ивайло“ , която е съседна на ул. „Огоста“. По нея също бе изградена канализация, подновен бе и водопроводът, след което бе положена асфалтова настилка. 


На следващ етап и по двете улици ще бъдат изградени тротоари, съобщиха от общинското предприятие. 


Предстои подмяна на водопровод и полагане на асфалтова настилка и по други улици в село Трудовец – „Спортна среща“, „Драган Черния“ „Хаджи Димитър“.


Средствата за ремонтните дейности по уличната мрежа са осигурени от собствени приходи на Община Ботевград.