На входа на всяка детска площадка има информационно табло със задължителни данни: възрастова група на децата, за които е предназначена; допустим брой деца; забрана за разхождане на домашни любимци, с изключение на кучета-водачи; забрана/ограничаване движението с велосипеди, мотопеди и др. в зависимост от възрастовата група, забрана за ползване от деца под 3 г. без придружител (важи за площадки за деца до 3 г.) и други. 


Тези ограничения и забрани въобще не се спазват, показват записи от монтираните камери за видеонаблюдение. Често пъти, на съоръженията, предназначени за по-малките, се забавляват големи момичета и момчета, дори родители, които придружават децата си на детските площадки.


Явно никой от нарушителите не си дава сметка, че с безотговорните постъпки в случая нанасят щети, които застрашават безопасната игра на по-малките.