Със своя заповед от днес кметът Иван Гавалюгов удължава срока на въведените с предишна заповед – от 31 юли, противоепидемични мерки на територията на община Ботевград до 00:00 часа на 31 август 2020 год. Дотогава ще продължи да важи забраната за провеждането на празненства и други групови събирания, свързани с консумация на храни и напитки в обществени пространства (улици, тротоари, зелени площи и други). Също така в сила остава и въведеното ограничение до 50 човека в бройката на участниците в групови празненства (в т.ч. сватби, кръщенета, балове, рождени и имени дни и други празненства) в закрити и открити пространства на всички заведения за хранене и развлечения, дискотеки, нощни клубове и други, както и в други частни имоти.


Контрол по изпълнение на новата заповед се възлага на Стефка Граматикова - секретар на община Ботевград, началника на РУ на МВР - Ботевград, служителите на отдел „Контрол по сигурността на обществения ред“, кметовете на кметства и кметските наместници от община Ботевград.


В настоящата заповед кметът разпорежда тя да се сведе до знанието РЗИ - Софийска област и всички останали заинтересовани лица чрез средствата за масово осведомяване. 


Заповедта е издадена на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с Решение №482 на Министерски съвет на РБ от 15.07.2020 г. за удължаване на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет на РБ от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната и във връзка с Заповед №РД-01-405/15.07.2020 г. и Заповед №РД-01-399/12.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването.