7 000 лева е получила община Ботевград за ремонт на Паметника на загинали в Сръбско-българската война /1885г./, Балканските войни /1912-13 г./, Първата световна война /1915-18 г./ и Отечествената война /1944-45 г./, който се намира в центъра на село Трудовец.  Сумата е отпусната с решение №160 от 24 юли 2020 г. на Министерския съвет по предложение на Министерството на отбраната за допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово подпомагане на общините за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници. Военният паметник в Трудовец е вписан в Националния регистър на военните паметници в Софийска област под №33


Да припомним, че  на 30 март т.г. кметът на Трудовец  Еленко Иванов внесе докладна записка до кмета на общината с искане  да бъде представено в Областна комисия „Военни паметници“ за финансиране на предложение с наименование „Облагородяване на пространството около паметника на загиналите във войните.“.


На  01.04.2020 г. кметът на община Ботевград е изпратил писмо до Областна администрация – Софийска област, на вниманието на председателя на Областна комисия „Военни паметници“ –Николай Борисов, зам.-областен управител. С писмото е представено и проектното предложение и искането за финансова подкрепа.


Предвидените дейности по проекта на кметство Трудовец са обновяване на настилката около паметника, възстановяване на чешмата в непосредствена близост до паметника, възстановяване на съществуващия цветарник и аранжиране на зелени площи, изграждане на две рампи за хора с увреждания за достъп до центъра и до административната сграда, разполагане на пейки и кошчета за отпадъци.