Министърът на образованието Красимир Вълчев обясни мерките в клас и детската градина


Въвежда се принципът на невзаимодействие между паралелките в училищата и групите в детските градини в началото на новата учебна година в рамките на пандемията от коронавирус. Ако има болно дете, стремежът ще бъде да се ограничат физическите контакти на децата извън паралелката или групата. Освен това ще има задължителни и пожелателни мерки за безопасност, като задължително ще се носят предпазни маски, но не в класните стаи, а в общите помещения.


Новините съобщи за БНТ образователният министър Красимир Вълчев.


По отношение на оборудването за поддържане на здравословна среда министър Вълчев каза, че на по-късен етап вероятно ще бъдат закупени и пречистватели за въздуха в училищата.


Ще остане възможността за онлайн обучение, тъй като вероятно ще се налага превключване на системата от обучение в присъствена в обучение в електронна среда, особено в случай на поява на сезонни вируси.


Що се отнася до необходимите изследвания за постъпване в детска градина, министърът обясни, че ще се мисли за по-благоприятен режим, за да няма струпване на хора пред лекарските кабинети. Вероятно ще бъде удължен срокът за подаване на бележките за детските градини.


Матурите засега остават каквито са, но поради автономията на висшите училища, те имат правото да преценяват дали да използват резултатите от зрелостните изпити при бала за кандидатстване. Остава възможността висшите училища да решават дали да имат собствени кандидат-студентски изпити, както и да се полагат допълнителни кандидат-студентски изпити. Ще бъде преразгледано и заплащането на лекторите на базата на нови принципи.


"Наредбата, която ще утвърдя вероятно вдругиден... предвижда възнагражденията на лекторите да зависят от изпълнението на определени цели и задачи, които са важни за развитието на висшето училище и на обществото, например колко са променили и актуализирали учебните програми, колко са затегнали изискванията към студентите, каква политика за насърчаване на научните изследвания имат, за развитие на млади преподаватели...", обясни министърът на образованието.