35 сдружения на собствениците са подали в Община Ботевград пълния набор от съпътстващи документи за участие в процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап 1“ на Плана за възстановяване и устойчивост, съобщиха от общинската администрация. Както сме информирали, срокът бе удължен до 19.05.2023 г. – петък.


В следващите дни предстои преглеждане на документите за евентуални неточности и грешки. Проектните предложения ще бъдат внесени в Управляващия орган в срок до 17:00 часа на 31 май 2023 г.


След това МРРБ ще назначи оценителна комисия, която ще има срок до 4 месеца да направи класиране на всички проекти. Класацията ще е единна за цялата страна.