В ход от началото на месеца е традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“. По този повод седмицата от 16 до 22 септември е определена за „Седмица за превенция на детската пътна безопасност“.


16 септември е обявен за „Ден на превенцията“ и ще се проведе под надслов „Остани жив! Пази живота!“ в контекста на Дните на безопасността на пътя ROADPOL SAFETY DAYS. В тази връзка от служители на сектор „Пътна полиция“, съвместно с представители на общините и кметствата, в районите на всички учебни заведения, ще се извърши оглед на сигнализацията с пътни знаци и маркировка, уличното осветление, предпазните огради, обезопасеността на входовете им.


Полицейско присъствие ще бъде осигурено с превантивен ефект преди и в края на учебните часове.


И тази година ще продължат беседите по пътна безопасност от служители на Пътна полиция. С Регионалния инспекторат по образованието и ръководствата на учебните заведения се съгласуват и участия в родителски срещи, с цел ангажиране и активиране на настоятелствата за подобряване на детската пътна безопасност.


ПРЕПОРЪКИ:


ЗА УЧЕНИЦИ


ПОМНИ: Научи се да се пазиш сам!


ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША


∙Избери с родителите си най-безопасния и кратък маршрут до училище.


∙Припомни си правилата за пешеходци.


Винаги:


∙Пресичай на зелено;


∙Движи се по тротоара;


∙Използвай подлезите и надлезите за пешеходци;


∙Върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение;


∙Бъди видим! Убеди се, че шофьорите са те видели;


∙Използвай светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи, закрепени за облеклото или раницата;


∙Дори да закъсняваш за  училище, спазвай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа;


∙На опасно или натоварено кръстовище пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек;


∙С родителите си набележи към кого може и трябва да се обърнеш за помощ. Запамети номера му в телефона си.


ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД


∙Заедно с родителите си провери изправността на колелото;


∙Изберете заедно най-безопасния маршрут до училище;


∙Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.


ПОМНИ, ЧЕ:


∙велосипедът е пътно превозно средство, а


∙велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;


∙до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по тротоара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години;


∙навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;


∙велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство;


∙Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото;


∙Дори да закъсняваш, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея;


∙Помни, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.


ЗА РОДИТЕЛИ


ПОМНИ!


Децата не са възрастни.


Безопасността на твоето дете е най-важна.


Детето е уязвимо, когато е само на пътя.


Ако имаш първокласник:


∙Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище;


∙Заедно преминете няколко пъти по маршрута;


∙Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен;


∙В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход;


∙Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пътя;


∙Винаги бъди за пример! Не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено;


∙При възможност купи светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето;


∙Предварително се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.


Ако возиш детето до училище:


∙Провери изправността на използваната обезопасителна система за деца;


∙Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете;


∙Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението;


∙Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя;


Ако детето ходи самò до училище:


∙Припомнете си заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище;


∙Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците;


∙Настоявай на светофара детето винаги да пресича на зелено;


∙Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци.;


∙Обърни внимание на детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение;


∙Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа;


∙Препоръчай на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек;


∙Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.


Ако детето се движи до училище с велосипед, заедно:


∙Проверете техническата изправност на колелото;


∙Изберете най-безопасния маршрут до училище;


∙Преговорете основните правила за движение на велосипедистите.


Припомни, че:


∙велосипедът е пътно превозно средство, а


∙велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение за превозните средства;


∙до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;


∙когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;


∙за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство;


∙Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях;


∙Настоявай детето винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото;


∙Напомняй на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.


ЗА ВОДАЧИ


ПОМНИ: Децата са част от движението на пътя и още се учат да се пазят сами.


При движение покрай детско или учебно заведение:


∙Винаги спазвай ограниченията. Те са, за да предпазят всички пътен инцидент.


∙Винаги бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но нерядко някое от тях изостава, а после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя и че там има други правила;


∙Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно;


∙Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.


При движение покрай спирка на масовия градски транспорт в близост до училище:


∙Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток;


∙Винаги имай готовност да спреш. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение;


∙Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата;


∙Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка;


∙Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне;


∙При катастрофа на пътя подай сигнал на телефон 112.