Близо 50 любители на планината от цялата страна участваха в доброволческа инициатива за обозначаване на маршрути в Стара планина, попадащи в землищата на общините Ботевград, Правец и Етрополе. 


Организацията бе подета преди около месец от бургаското туристическо дружество „Насам-Натам“. А една от неговото мисии е именно тази - обновяване и обозначаване на туристически маршрути и екопътеки в страната. 


Само в рамките на изминалите почивни дни – 10 и 11 октомври, доброволците, под ръководството на туристическо дружество „Насам – Натам“ и Български планински съюз, монтираха 185 указателни табели по следните маршрути: Правец – Правешки манастир, Правец – м. Равнището, Етрополе – м. Равнището, Ботевград – Буканин дол – х. Рудината, Ботевград – м. Стубеля – х. Рудината, Билен маршрут по Било Планина от х. Рудината до Правешки проход (Правешки връх), Бойковец – х. Рудината, Кръгов маршрут с. Бойковец – вр. Венеца – с. Бойковец, х. Рудината – х. Чавдар (с разклонение към връх Венеца, вр. Звездец и проход Арабаконак), Врачеш – Зла поляна – вр. Мургаш, Врачешки манастир „Св. Четиридесет мъченици“ – м. Белия камък – х. Мургаш/вр. Мургаш и Екопътека Бележката (Етрополе) – довършване.


Също така участниците в инициативата маркираха и почистиха маршрутите от паднали дървета, храсти и други препятствия, поставиха и бетонираха 10 жалона: 1 бр. на Правешки проход, 2 бр. в м. Равнището, 1 бр. над х. Рудината, 4 бр. в м. Въртележката и 2 бр. северно от вр. Звездец, както и 6 информационни табла на териториите на Ботевград, Правец и Етрополе.


Из високите планински участъци са превозени общо над един тон материали. Заслугата за това е на Аварийно спасяване – Пловдив и техните подготвени машини за такива преходи.  


При изработката на указателните табели и информационни табла, както и при всички извършени дейности, са спазени съответните изисквания и общоприети правила.  


Доброволческата инициатива бе осъществена със съдействието на общинските администрации в трите съседни общини, съобщиха още организаторите. Те са провели предварителни разговори с кметовете, които са заявили готовност да окажат необходимата помощ. 


„Нека това бъде едно ново начало да се грижим за планините като за наш дом“, написа във фейсбук профила си един от участниците в доброволческото събитие, което премина под наслов „Планината БИЛО и вр. Мургаш - пълна промяна“.