До 25 септември община Ботевград е издала 113 разрешения на строеж, показа справка в публичния регистър на общината. От тях 35 са за строителство на жилищни сгради, вили или допълнителни жилищни постройки.


„Преди години Ботевград бе първенец в Софийска област по брой издадени разрешителни за строеж - казва Генка Вълчинова, главен специалист ТСУ в общинската администрация. После имаше спад, но сега отново се наблюдава увеличаване на броя на издадени разрешения за строеж.“ - допълва тя. Генка Вълчинова е служителят с най-дългогодишен стаж в сегашния екип на общината. Тя е назначена на 18 юли 1978 година в отдел Териториално-селищно устройство, веднага след завършване на Строителен техникум. Повече от 40 години неизменно тя работи в същия отдел на общинската администрация.


В момента тя работи и по подготовката на общината за електронно свързване. То ще даде възможност на общинския отдел ТСУ да се свързва електронно с институции като ДНСК, РДНСК и т.н. Това ще даде възможност и публичният регистър за издадените строителни разрешения и други документи да бъде национален, а не както е сега всяка община да си води свой отделен регистър.


„Възраждането на строителството в общината особено важи за селата, най-вече за Врачеш“ - споделя Генка Вълчинова.


Справката за миналата 2019 година показва, не издадените разрешения за строеж от община Ботевград са 128. През 2018 година са били 170, а през 2017 г. - 152.


За сравнение - издадените разрешения за строеж през тази година в община Правец са 12.