На редовната сесия на Общински съвет - Ботевград, която се състоя вчера – 29 октомври, бе променен бюджета на Община Ботевград за 2020 г. в частта за местни разходи за дейност 122 – „Общинска администрация“.


„Нашите намерения са да възстановим дейността на Младежки дом – Ботевград. Искаме да извършим нужните преустройства на помещенията, така че те да могат да се използват от различни групи от хора за спорт, културни мероприятия, образователни дейности и други. За целта се изисква проект, а средства за изработването му не са предвидени в бюджета на общината за 2020 г. Поради тази причина правя това предложение за оптимизиране на бюджета за тази година, обясни кметът Иван Гавалюгов. -Ако изготвим този проект до края на годината, ще заложим в следващия бюджет средства поне за част от необходимите строително-ремонтни дейности“, допълни той. 


Идеята на общинското ръководство е да се преустроят помещения на партера и третия етаж. „За съжаление в Ботевград има остър недостиг на зали за различни видове спортни занимания, като Тае Бо, Йога, народни и спортни танци и други. Този дефицит на подходящи помещения се увеличи рязко след забраната да се ползват училищните физкултурни салони за подобни дейности от външни организации“, подчерта кметът. 


Предложението на Иван Гавалюгов бе подкрепена единодушно от местния парламент. 


Да припомним, че в средата на тази година завършиха ремонтните дейности на втория етаж от сградата. Преустройството бе направено със средства по процедура „Подкрепа за деинституционализация” на програма „Региони в растеж”. По този начин целият етаж бе преустроен в Център за обществена подкрепа с капацитет 100 места.


„През следващата година ще започне да функционира програма, по която имаме намерение да кандидатстваме за финансиране на дейностите в този център“, съобщи още кметът Гавалюгов.