За периода януари – септември 2020 год. на “горещия“ телефон 080020007 са подадени 1 834 сигнала за нередности и нарушения на територията на общината, от които 86 за безстопанствени животни, 338 за нощен шум, 100 за шум между 14 и 22 часа, 114 за неправилно паркиране, 27 сигнала за РУ на МВР, 30 за Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението“, 52 за ЧЕЗ, 83 за БКС, 90 за улично осветление, 68 за ВиК аварии, 115 за кучета, 13 за каруци с дърва, 299 за извънредното положение и противоепидемичните мерки, 419 от общо характер. Това се посочва в информацията за дейността на отдел “Контрол по сигурността и обществения ред“ за периода 1 януари – 30 септември 2020 год. 


Към отдела са насочени и обработени 71 молби, жалби и заявления. 


През отчетния период събраните глоби от собственици на безстопанствени животни са в размер на 3 400 лв. За нарушения са съставени 47 констативни протокола. 55 на брой са актовете за установяване на административни нарушения: за шум, свирене, ползване на озвучителна техника – 17; на собствени на пътни превозни средства с животинска тяга – 12; на стопани на безстопанствени животни – 7; за шум от заведения и ресторанти и за нарушаване на работно време – 6; за изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места – 4; за поставяне на обяви на нерегламентирани места – 3; за рязане на клони с цел бране на липов цвят – 2; за допускане на домашно куче без намордник на обществено място – 2; за добиване на инертни материали извън изискванията – 1; за движение на МПС по площади – 1.


За периода януари – септември към отдела по обществен ред са подадени 114 сигнала за неправилно паркиране. За същото това време са съставени 324 фиша за неправилно паркиране, като платените са 153. 


По време на извънредното положение, въведено то 13 март до 13 май, служителите на отдела бяха ангажирани с проверки на лица, поставени под карантина, както и с дежурства, съвместно с доброволци, пред аптеки и хранителни магазини за спазване на противоепидемичните мерки.


През отчетния период за паркиране в синята зона /за времето от 13 април до 13 май таксуването бе спряно, съгласно решение на ОбС/, са получени  8 169 есемеса за платено паркиране, продадени са 6 552 талона, наложени са санкции в размер на 260 лв. /поставяне на скоба/.


Продължава и работата по кастрация и чипиране на бездомни кучета. От началото на годината до края септември са кастрирани и регистрирани съответно 19 и 27 кучета. 


В контролния център се осъществява 24-часов видеоконтрол. Служители на отдела по обществен ред подпомагат служителите на полицията при разкриване на престъпления и установяване на нарушители на обществения ред. Това се посочва още в информацията за дейността на отдела. Тя ще бъде разгледана на редовното заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 26 ноември.