Директорът на ОП “Обредни дейности“ заяви пред съветниците, че местни лекари работят за частни погребални агенции. По нейни думи те упътват близките на починали болни да се обърнат към определени агенции, с което поставят общинското предприятие в условия на нелоялна конкуренция. Тя не посочи конкретни имена. 


Цветанка Арбова подчерта, че ОП “Обредни дейности“ подготвя необходимите документи, определя часа, осигурява зала, ритуал, гробно място и всичко необходимо за цялостно провеждане на погребение.


По отчета за дейността на предприятието през 2016 година нямаше дебат. Той бе приет с 22 гласа “за“. 


http://botevgrad.com/news/69555/Otchet-za-deynostta-OP-Obredni-deynosti-e-vnesen-v-ObS/