„Балкангаз 2000“ АД уведомява, че при изкопни работи за нова стълбовна електромрежа е увреден разпределителен газопровод на ул. „Среден път“ в близост до първата автобусна спирка за „Зелин“. Прекъснато е газоподаването за някои от абонатите присъединени от ул. „Среден път“, както и за такива в зоната на автобусната спирка и северно от нея по ул. „Ас. Златаров“.


Екип на дружеството работи по отстраняване на аварията. Очаква се възстановяване на нормалното газоподаване до няколко часа, за което ще бъде съобщено допълнително.