„Съвсем умишлено сме разработили Бюджет 2021 година в оптимистичния му вариант. Надеждата ни е, че няма да се повтори ситуацията от изминалата година” – това заяви кметът Иван Гавалюгов в началото на общественото обсъждане на проекта за Бюджет 2021, което се състоя днес.
Финансовата рамка на бюджета за тази година е малко над 40 милиона лева.
В приходната част се предвиждат  12.4 милиона лева местни приходи. От тях данъчните приходи са 3.4 милиона. Неданъчните постъпления са предвидени в размер на 8.6 милиона лева. От тях най-голям дял имат такса битови отпадъци – 2.87 милиона лева, данък превозни средста - 1.5 милиона лева. Милион и половина са предвидени като приходи от продажби на общински активи. Субсидията за делегираните от държавата дейности е 20.7 милиона лева. Тази година са завишени средствата, които държавата отпуска за капиталови разходи: миналата година са били 1.014 милиона лева, за тази са предвидени 1.137 милиона. Още за приходната част на проекта за Бюджет 2021 ТУК


В разходната част за издръжка на общинската администрация и кметствата са предвидени 4.18  милиона лева. Издръжката на общинския съвет е почти 200 хиляди лева.
Подробности за разходите в Бюджет 2021 – ТУК 


Инвестиционната програма на община Ботевград за 2021 година е за 8 215 000 лева. Средствата са от държавния бюджет, местни приходи и европейски програми. Най-много средства са предвидени за Ботевград – 7.257 милиона лева. От тях 3,5 милиона лева са за ремонт на болницата, които са осигурени от държавния бюджет. Сред обектите, включени в инвестиционната програма, са подмяна на водопровод и ремонт на улиците „Княз Борис”,  „Сан Стефано”, „Гурко”, реконструкция на пространството между сградата на Енергото и началния етап на ОУ „Н. Вапцаров”, благоустройство на междублоковото пространство в кв. „Север” – зоната между блоковете 5, 6, 7 и 8 и кв. „Изок” – между блоковете 1, 2 и 3.
Предвидени са 296 000 лева за изграждане на приют за безстопанствени животни. Във всички села има предвидени средства за ремонт на улици, което включва и изграждане на канализация. За Боженица се отделят средства за  изграждане на довеждащ водопровод от Пещерите, което ще осигури допълнително количество питейна  вода за селото.
В плана за ремонти през 2021 год. са предвидени 673 000 лева от собствени приходи. Те включват ремонт на отоплителната инсталация и ремонт на част от сградата на ОУ „Васил Левски” в Ботевград, църквите  в Скравена и Липница, ремонт на пътя Рашково-Игнатица и други.
Инвестиционната програма вижте ТУК.


За текущи ремонти през тази година общината ще задели 678 143 лева от собствени средства. Подробности – ОТТУК.


В социалната програма са предвидени средства за финансово подпомагане на млади семейства -  130 000 лева, помощ при записване на дете в детска градина – 32 хиляди лева. За първи път в местния бюджет са предвидени средства - 30 хиляди лева за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. Общинският съвет м.г. прие програма за финансово подпомагане за ин витро процедури.
30 хиляди са предвидени и за подпомагане на хора с инцидентно възникнали нужди.


Заложените средства за изпълнение на социалната програма са в размер на 1 477 900 лева. С нейното съдържание може да се запознаете ТУК.


Проектите, които ще се реализират с европейски средства
През 2021г. ще бъде завършен проектът за подмяна на водопроводите в селата Скравена, Литаково и Новачене.
Тази година ще стартира друг важен проект -  за ремонт и рехабилитация на четири общински пътя, чиято стойност е над 5.5 милиона лева. Става дума за пътя Ботевград - Зелин,  2.5 километра – главната улица на Врачеш, пътя Липница -  Елов дол и пътя Боженица - Елов дол.
Най-големият проект е за 9 милиона лева и е за изграждане на  сепарираща и компостираща инсталация. Общината ще изпълни през тази година и два проекта по програмата за трансгранично сътрудничество на ЕС.


По време на  общественото обсъждане граждани представиха нуждата от ремонт на пистата на градския стадион, която се използва за тренировки от три клуба по лека атлетика и от много граждани. Освен  подмяна на настилката те поиската също осветление на пистата и съблекални. В отговор кметът Иван Гавалюгов заяви, че средства за такъв ремонт не е нужно да бъдат предвиждани в бюджета. Той пое ангажимент още тази пролет общината със  собствени средства да финансира поставянето на нова настилка на лекоатлетическата писта и осветяването й.