Намерението на Община Ботевград е да преустрои улица „Гурко“ в пешеходна зона. Темата беше разисквана на вчерашното публично обсъждане на бюджета на общината за 2021 г. „Финансовите средства, които залагаме за ремонтни дейности по ул. „Гурко“ в Бюджет 2021, са в размер на 216 000 лв. Парите ще се изразходват само за подмяната на водопровода по улицата, както и на сградните отклонения, които са близо 40. Ще ремонтираме и една малка компрометирана част от мръсния канал. Нашето желание е преди другите ремонтни дейности, първо да подменим подземната инфраструктура, както е редно да се прави.“ – поясни кметът Иван Гавалюгов.


 „В никакъв случай „Гурко“ няма да е с асфалт. Нашата идея, която е в проектна фаза и в тясна връзка с плана за благоустрояването на централната градска част, е по улицата да няма асфалтово покритие. По всяка вероятност по нея ще бъдат поставени някакъв вид плочи, достатъчно издръжливи. Възможно е това да са и гранитни павета. Тротоарите също ще са с покритие от този вид, бордюри няма да има. Намерението ни е да премахнем и уличните стълбове и всички комуникации да влязат под земята.“  - обясни  градоначалникът.