В края на 2022 година започна изпълнението на етап 1 от проекта за пешеходна зона и велоалея по поречието на Стара река. Както сме информирали, през месец ноември Община Ботевград обяви обществена поръчка за ремонта на бул. „3-ти март“ - етап 1, от моста при ул. „Захари Стоянов“ до ул. „Люлин“ (източната лента). Единственият кандидат - АВ БИЛД ЕООД, спечели поръчката с ценово предложение от 164 501,86 лв. без ДДС.


Ремонтът на булеварда започна преди празниците с подмяната на водопроводната система по цялата дължина на отсечката, както и полагането на 28 сградни отклонения. Тази дейност, която не беше включена в обществената поръчка, извърши ОП БКС.


Досега са премахнати съществуващите бордюри, предстои отнемане на частта от тротоара, преместване на дъждоприемните решетки и улични оттоци, полагане на нови бордюри от двете страни на пътното платно и полагане на нов асфалт. След това ще бъде направена  и самата алея, като се предвижда покритие с павета в два цвята.