Днес Община Ботевград е изплатила финансовата помощ при постъпване в детска градина – втори етап на подпомагане, съгласно Решение №347/22.12.2016 г. на ОбС – Ботевград.


Парите са преведени не 161 майки, подали заявления в периода 01.09.2020 - 31.12.2020 г. Размерът на изплатената сума е 30 250 лв. Условията за получаване на финансова помощ при постъпване в детска градина – втори етап на подпомагане са следните:


1. Децата да са родени след 01.01.2017 г.


2. Да са записани в първа група на ДГ в Ботевград


3. Да са редовно имунизирани


4. Майките да са получили финансово подпомагане за раждане/осиновяване/ на дете- първи етап


Припомняме: Подпомагането се извършва на три етапа. Майките с висше образование получават за раждане на дете 1 000 лева, които се отпускат на три етапа: 600 лв. след раждане и по 200 лв. при записване на детето в детско заведение, а след това в училище; майките със средно получават по 800 лв. – 500 лв. при раждане и по 150 при записване на детето в детска градина и училище; майките с основно образование получават по 500 лв. – 300 след раждане на дете и по 100 при записването му в детската градина и училище; майките без образование се подпомагат със сума в размер на 350 лв. – 200 след раждане и по 75 при записването в детска градина и в училище.