На 22-ри февруари в залата на Общинска администрация – Етрополе се проведоха консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за предстоящите Парламентарни избори на 4 април 2021 г.
Консултациите бяха насрочени със Заповед на Кмета на Община Етрополе – г-н Димитър Димитров, като за провеждането им той бе упълномощил заместник-кмета на общината г-жа Росица Христова. В определянето на СИК се включиха: г-жа Цветина Чипева – Секретар на Община Етрополе, г-жа Нели Сейменарова – Началник отдел „ФСДБиЧР, г-жа Росина Герасимова – Началник отдел „КАОГ“, г-жа Бистра Павлова – Юристконсулт и Ива Стефанова – протоколчик.
Консултациите започнаха с проверка на документите на представителите на партиите и коалициите. Съгласно Решение №9 на Народното събрание от 18.02.2021 г. на РИК- София област е определен броят на членовете на СИК и ПСИК. За секциите с избиратели до 500 души комисията е от 7 члена, а за секция с избиратели над 500 души, комисията е от 9 члена.
Броят на работещите в избирателните комисии е разпределен както следва:
- ПП „ГЕРБ“ – 57 / в т.ч. ръководни 20/;
- КП „БСП за България“ – 44 / в т.ч. ръководни 20/;
- ПП „ДПС“ – 21 / в т.ч. ръководни 9/;
- КП „Обединени патриоти“ – 20 / в т.ч. ръководни 7/;
- ПП „ВОЛЯ“  – 20 / в т.ч. ръководни 4/.
Секретарят на Община Етрополе г-жа Цветина Чипева уведоми представителите на политическите партии, че всички членове на СИК, които имат желание да се ваксинират срещу COVID-19, трябва да се запишат предварително в Общинска администрация – Етрополе, за да може своевременно да се изпрати информация до РЗИ – София област.