Одобрени са проектни предложения на кметство Врачеш, четири училища и една детска градина на тема „Обичам природата и аз участва“ . Конкурсът с това наименования се провежда в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2021“ год., финансиране от Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управлението на дейностите по опазване на околната среда. 


В проекта на кметство Врачеш е предвидено създаване на зона за отдих в кв. „Радовец“ по маршрута – с. Врачеш – Врачешки манастир „Св. 40 мъченици“.  Средствата, които ще бъдат отпуснати за неговата реализация са в размер на 9 777 лв. 


В ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ и ТПГ „Стамен Панчев“ ще бъдат изградени класни стаи на открито.


Проектът на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ е за изграждане на съоръжения за игра на открито. 


„Под петвековния дъб почивам, наблюдавам, уча и се забавлявам“ –  под това наименование е класирано проектното предложение на ОУ „Васил Левски“ – Ботевград.


ДГ „Иглика“ – Ботевград ще реализира проект „Горска детска градина в сърцето на малкия град“. 


За проектите на училищата и детските градини, подлежащи на финансиране в кампанията „Чиста околна среда 2021“ осигурените средства са в размер до 5 000 лв.