Необходимо е преминаване към компетентностен модел на обучение със съвременни образователни цели


„Демократична България“ е готова да реализира план за цялостна модернизация на образованието и ще увеличи държавното финансиране за ранна грижа, предучилищно и училищно образование до 4% от БВП. Планът на обединението за реформа в системата предвижда спешно преминаване към компетентностен модел на обучение, вместо отдавна остарялата система, която е насочена към заучаване на съдържание.


Според екипа, разработил програмата на „Демократична България“ в сферата на образованието, начело с Георги Няголов – кандидат за народен представител в 25 МИР в София, българската система все още не отговаря на нуждите на съвременната икономика и общество и продължава да задълбочава социалните неравенства, вместо да ги преодолява.  


„Искаме българските деца да бъдат двигатели на прогреса, а не негови жертви, затова сме категорични, че държавата трябва да гарантира изграждане на компетентности, а не заучаване на съдържание,“ заяви Няголов.


За да осъществят цялостна амбициозна модернизация от обединението предвиждат увеличение на държавното финансиране за ранна грижа, предучилищно и училищно образование до 4% БВП, според нов модел, разчитащ на три стълба: а) институционално финансиране, основаващо се на реални нужди, б) институционално финансиране, основаващо се на резултати и в) проектно финансиране. 


Планът включва и осигуряване на 1% от БВП за висше образование, както и 1% за научни изследвания, с потенциал за увеличаване до 2% в края на мандата на следващото народно събрание. Увеличението на финансирането е обвързано със стимулиране на достъпа до качествено висше образование и учене през целия живот, изграждане на механизъм за гарантиране на качеството на висшето образование и научните изследвания и за това те реално да бъдат полза в интерес на обществото, както и пълноценна интеграция в европейското и световно пространство за висше образование и наука.


Като част от решенията за гаранция на достъпа до ранна грижа и предучилищно образование за всяко дете след изтичане на периода на платено майчинство или бащинство, от „Демократична България“ ще въведат ваучерна система, чрез която да се компенсират децата, чиито семейства са заявили, но не са получили достъп до ранна грижа и образование по местоживеене.


„Философията на обхващане и принуждаване, с която се характеризира системата в момента, трябва да се замени с нова философия – на привличане и приобщаване на учениците, за да се предотврати ранното отпадане от системата.“ От обединението предвиждат също ще и политики за интеграция на родителите и местната общност, както и за изграждане на култура на гражданско участие на децата и учениците.


За да може учителите, психолозите, педагогическите съветници, логопедите, социалните работници и ресурсните учители, които винаги ще бъдат на първа линия в предоставянето на приобщаваща грижа и образование, да бъдат максимално подкрепени в работата си, „Демократична България“ ще осигури плътна координация между секторните политики и институции в областите образование и наука, култура, спорт, здравеопазване, социални услуги, обществен ред и сигурност, правосъдие, както и местната власт – в центъра на която ще бъдат децата, учениците, младежите. 


По темата за ролята на учителите, лидерите в системата и училищните общности от „Демократична България“ ще предоставят автономия на преподаването при ясни отговорности на педагогическите специалисти, пряко свързани с развиването на компетентности, които ще се гарантират от прозрачен механизъм за атестиране.


Предвижда се още максимална подкрепа за облекчаване на бюрокрацията през интелигентна цифровизация и електронно управление, непрекъсната професионална и административна подкрепа, възможности за повишаване на квалификацията, менторство за младите специалисти, психологическа подкрепа, допълнителни социални придобивки като безплатно общинско жилище, безплатен градски транспорт, застраховки, допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, безплатен достъп до култура и информация.


Цялата програма на „Демократична България“  за реформа в образованието вижте ТУК.


Гласувайте с номер 11 за „Демократична България“ на 4 април!


Платена публикация


Купуването и продаването на гласове е престъпление!