Започна реконструкцията на екстериорното пространство - атриум на бъдещия Промотиращ център, който ще се помещава до седалището на Общинско предприятие „Туризъм“ и  обновения комплекс за местните обществени организации. Строително-ремонтните дейности на обект „Екстериор на Промотиращ център“ са част от проект „Хетеротопии“, финансиран от Програма Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020.


Ремонтните дейности включват: демонтаж на съществуващата настилка и полагане на нова декинг настилка; вертикално озеленяване на една от фасадите в атриум; монтаж на технологично оборудване в атриум - Аудио-визуална система за външни условия; монтаж на информационен киоск на площадка между сграда на общинската администрация и читалището; монтаж на велостоянка и пейки на площадка между сграда на общинската администрация и читалището и други.


Промотиращият център ще обединява дейността на общинските структури в сферите „Култура“, „Туризъм“ и „Маркетинг“,  като целта е реклама на туристическия бранд Ботевград.