Община Етрополе спечели финансиране от Фонд „Социална закрила“ за изпълнение на проект „Подобряване качеството на предлаганите социални услуги в гр. Етрополе чрез доставка на ново оборудване и обзавеждане за Дома за стари хора – гр. Етрополе“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.
Общата стойност на проекта е 35 495,00 лв., от които съфинансиране на общината – 3 549,50 лв.
Основната цел на проекта е да бъде създаден приятен и удобен интериор, подчинен на изискването за комфортна и уютна визия на Дома за стари хора в гр. Етрополе, благодарение на което ще се подобри физическата и жизнената среда на обитателите на Дома и ще бъдат създадени условия за повишаване качеството на грижата и ефикасността на предлаганите социални услуги.
По проекта се предвижда във всяко от 18-те индивидуални помещения, обитавани от потребителите, да бъдат доставени:
- нови легла, гардероби, нощни шкафчета, трапезни маси и столове;
- в отделението за лежащо болни ще бъдат доставени специализирани болнични легла, болнични матраци, прикреватни шкафчета, маси за хранене и метални гардероби.
Крайният срок за изпълнението на проекта е 19.11.2021г.
Източник: Общината