До края на този месец Община Ботевград ще изготви нов вариант на идейното решение за благоустрояване на бул. „Цар Освободите“ и междублоковите пространства между кръстовищата с улиците "Патриарх Евтимий" и "Божко Божилов", вземайки предвид част от направените предложения по време на общественото обсъждане, което се проведе на 13 май. 


„Някои от направените предложения бяха определено несъстоятелни, като това че не са взети предвид съществуващите дървесни видове. Много ясно беше обяснено и показано, че нанесените на визуализацията са взети от орто-фото снимка и показват реалното им местоположение. Имаше известно неразбиране, че всъщност се представя известно решение – как предлагаме да се развие този район и тези междублокови пространства, и на база проведените дискусии и отправените препоръки – да се направят някои корекции и да се пристъпи към изготвянето на работен проект, който ще получи разрешение за строеж , след което ще започне поетапно изпълнение. В максимална степен се запазва характера на паркова зона между тези междублокови пространства. Същевременно ще се създадат условия и възможности за изграждане на площадки за деца. Те са четири на брой в различните междублокови пространства, предвидени са зони за отдих с места за сядане. По виждане на авторите на предложението,  алея свързва тези междублокови пространства . Със сигурност ще се съобразим с препоръките, макар че сме се старали да го спазим, макар че може още да се оптимизира – да се намалят още площите с настилки. Ще се премахват само изсъхнали дървета и такива, които не позволяват да се развият други, които са по-добре оформени и развити. Естествено има специалисти, които ще преценят. Ще вземем предвид и препоръката за зона за спорт за по-големи. Но самите пространства не позволяват създаване на спортни площадки, защото това предполага да се унищожи немалка част от тревната и дървесна растителност. Една спортна площадка би отнела около 700-800 до 1000 квадратни метра. По-скоро може да се изгради фитнес площадка. Ще продължим да работим в посока зона за отдих със запазване и доразвиване на дървесната растителност, оптимизиране на пешеходните пространства и създаване на детски площадки, които липсват или има такива съоръжения, но те са стари и не се използват“, коментира кметът Гавалюгов.


За проблема с паркоместата, Иван Гавалюгов обясни: „Колкото и да бъдат оптимизирани и разширени, отново няма да отговарят на изискваният, които се отнасят за ново строителство – да има по едно паркомясто за всеки един апартамент и съответно, според квадратурата на търговски обект – n на брой, но пък в максимална степен ще се доближим до реалните нужди на живущите в района. Идеята е да се обособи зона за паркиране на южното платно на булеварда, но не в близост до кръстовището с  ул. „Патриарх Евтимий“, а в останалата част по бул. „Цар Освободител“ , тъй като платното има достатъчно ширина – 9 метра, позволява да има лента за спиране на хора, които искат да ползват търговските обекти.“.


Колко ще струва реализирането на това благоустрояване – отговор на този въпрос ще се даде, след изготвяне на инвестиционния проект, уточни кметът.