Само един кандидат е подал документи за директорското място на детска градина „Детелина“ във Врачеш. Това става ясно от публикувания днес в официалния сайт на Община Ботевград – www.botevgrad.bg, протокол за допуснати кандидати. Крайният срок за подаване на документи изтече на 12 май.


Назначената със заповед на кмета  комисия с председател Стефка Граматикова – секретар на Община Ботевград, е провела заседание, на което се е запознала с постъпилите документи. Комисията е допуснала за участие в конкурса единственият кандидат – Зорница Ташева. Тя следва да се яви на интервю на 26.05.2021 г. (сряда) от 11:00 ч. в сградата на общинска администрация - Ботевград.


От 1 август 2017 г. до този момент Зорница Ташева временно изпълняваше длъжността „директор“ на детска градина „Детелина“.