Официално бе открита обновената сграда на детска градина „Детелина“, филиал на ДГ „Иглика“ в Ботевград. 


„Днес е специален ден за нас. Виждаме детската градина обновена, красива и уютна. Всичко това нямаше да се случи ако Общината не беше кандидатствала за средства по ОП „Региони в растеж“ (702 292.54 лв.) и проект „Красива България“ (собствено финансиране - 279 915.00 лв. и по проекта - 119 963.00 лв.). От собствени приходи общината отдели още 45 407.28 лв. за оборудване и обзавеждане на детското заведение“, припомни директорът на ДГ „Иглика“ – Валя Маринова.


„Отново бе даден живот на една детска градина, която повече от десет години не функционираше. За радост на всички нас тя отново е изпълнена с детски смях и радостни игри! Убеден съм и вярвам, че през следващите години всички детски градини в общината ще изглеждат по този начин!“ – каза в приветствието си към присъстващите Борис Борисов - изпълняващ длъжността кмет на Община Ботевград.  


Церемонията по прерязване на лентата бе изпълнена от Борис Борисов, Стефка Граматикова - секретар на Община Ботевград, и Валя Маринова.


Тържеството продължи с художествено-музикална програма с участието на възпитаниците на детското заведение. Изпълненията им прозвучаха като поздрав за всички присъстващи.


Отец Николай отслужи водосвет за здраве и благополучие на персонала и децата на обновеното детско заведение.