Общинският съвет излезе с декларация срещу неуредиците около ремонта на републиканския път Ботевград –Ребърково, част от който е отсечката Ботевград – Литаково. Декларацията е адресирана до премиера Стефан Янев, до министъра на регионалното развитие и благоустройство в служебния кабинет Виолета Комитова и до ръководство на Агенция “Пътна инфраструктура“.


“В разрез със законовите норми никъде не е поставена информационна табела, на която да се посочи какво обхваща проектът, какво е финансирането, кой е изпълнителят, какви са сроковете. Засегнати са над 3 000 души от населените места Радотина, Рашково, Краево, Литаково, както и собственици на вилни имоти. От преките ни впечатления и неколкократни протести на жителите на село Литаково – напълно основателни, се убедихме в лошата организация на рабата на строителната фирма. Липсва човешки и технически ресурс, бавните темпове, с които се работи, необезопасяване на изкопните работи, липса на водонска, която да минава неколкократно на ден, за да няма такава висока запрашеност, и въобще пълно неведение относно строителството. Силно е затруднено придвижването на живеещите в горепосочените села, а високата запрашеност застрашава здравето им“, се казва в декларацията, която съветникът Цветан Цолов прочете в началото на вчерашното заседание на местния парламент. 


Общинският съвет настоява пред отговорните лица за спешна намеса за подобряване организацията на работа, за поставяне на информационна табела и санкциониране на строителната фирма, работеща на обекта, заради неефективната работа в разрез с нормите на безопасност.