Заедно с три жилищни сгради бившият военен клуб в Ботевград беше включен в проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обща стойност 1 127 862,10 лева, от които 953 682,79 лв. са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а 169 179,31 лв. е размерът на националното финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е до 11 септември 2021 година. Санирането на жилищните сгради е в ход и ще приключи в рамките на определения срок. 


Все още не е започнала реализацията на строително-монтажните работи по сградата на бившия военен клуб. Каква е причината, разяснения по този въпрос направи кметът Иван Гавалюгов по време на днешния брифинг с местните медии. 


„Причината е леко странна. Трябва да се имат предвид едни нови обстоятелства, които са до известна степен обективни. А те са повишаване цената на строителните материали, което е факт и което затруднява общинската администрация и някои строители да реализират предварително бюджетирани обекти. Факт е, всеки може да провери, особено на металите, при някои видове увеличението на цената е над 70 на сто, а и на много други строителни материали, включително и на изолационните, поскъпването е с доста високи проценти. Лично сме проверили, не е опит за спекулация от страна на строителите.  


Още през миналата година Община Ботевград е сключила договор за изпълнение на проекта за бившия военен клуб, както и за всички останали сгради, които се санираха. Някои от тях се довършват. Строителят не се е отказал да си изпълни ангажимента, но като че ли чака да се нормализират, понижат, цените на някои материали. Поне такива са очакванията. Разговарях с други строителни компании и доставчици на материали. Действително има такова очакване, но към настоящия момент е факт, че е налице засилено търсене и малко предлагане на определени материали, което е довело до доста сериозно, в някои случаи в пъти повече, увеличение на цените“, обясни Иван Гавалюгов. 


Кметът съобщи, че от страна на Община Ботевград е направено запитване до Управляващия орган на Оперативната програма „Региони в растеж“ какво би се случило, ако строителят се откаже да изпълни договора. Отговорът е, че той ще загуби гаранцията си. 


„Това е финансиране по европейска програма с предварително определен бюджет и няма възможност за актуализиране на цените. Огромни затруднения изпитваме при всички обекти, които са били бюджетирани в предходна година“, допълни той.


Иван Гавалюгов изрази надежда, че проектът за военния клуб все пак ще бъде изпълнен. „Но не сме застраховани от отказ на изпълнителя да го реализира. Защото внесената гаранция ще е по-малка от загубата, която би понесъл, ако трябва да изпълни обема на работа на цените, за които има сключен договор“, посочи той. 


Бившият военен клуб е малък обект, който може да бъде изпълнен в рамките на три месеца. Предвидените средства за строително-монтажните работи са в размер на около 130 000 лева. В момента строителната фирма, спечелила поръчката, работи на друг обект в Ботевград. 


Сградата е собственост на Министерството на отбраната, тя има голямо историческо значение на местно ниво.