Министерството на образованието и науката приема заявки за участие в новата Национална програма „Отново заедно“  от утре, 17 юни, до 31 юли 2021 г. Ако след тази дата предвиденият бюджет от 15 милиона лева  не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново до 1 септември т.г. или до изчерпване на финансовия лимит.


За първия етап от кандидатстването важи ограничението броят участници от едно училище да не надхвърля 7% от общия брой ученици и персонал до максимум 165 участници. Училищата с под 150 ученици и преподаватели могат да заявят група от  12 участници.
За втория етап тези ограничения отпадат, стига общият брой от едно училище да не надхвърля 165 ученици и учители.


„Отново заедно“ е предназначена за ученици от I клас до XI клас през учебната 2020/2021 г., като на всеки 10 ученици има не по-малко от един придружител – учител или друг педагогически специалист.
Учениците, които ще се включат в шестдневните безплатни пътувания, ще се избират по критерии, утвърдени от педагогическите съвети. От МОН формулираха следните: продължителност на обучението от дистанция; представяне в учебния процес; социален статус; здравен статус. Педагогическият съвет обаче може да избира от тях, както и да определи други критерии, съобразени с особеностите на съответното училище.


Туристическият пакет за шестдневното пътуване е с фиксирана стойност от 500 лв. на участник. Училищата трябва да съберат не по-малко от три оферти от туроператори и да изберат най-добрата от гледна точка на условия за транспорт, настаняване, хранене, застраховка и съпътстваща културна, спортна и/или социална програма.