Идейният проект за облагородяване на централната градска част е представен най-напред на местните архитекти. Те са направили своите коментари, забележки, предложения. Една част от тях са приети от проектанта, други не, но в крайна сметка това е вариантът, обнародван чрез сайта на общината и местните медии, който ще бъде предложен на общественото обсъждане, насрочено на 22 юни. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов по време на днешния брифинг с местните медии.  


В аванс той съобщи още, че проектът ще бъде реализиран на етапи, съобразно възможностите на общинския бюджет или осигурено външно финансиране. Общата площ, предмет на това проектиране, е  около 25 декара , но има повече детайли и съоръжения в сравнение с градския парк. Тя обхваща подхода от бул.“ Цар освободител“, ул „Гурко“, бул. „Трети март“, пл. „Саранск“ и пл. „Освобождение“.  


Предвижда се и подмяна на цялата инфраструктура. В хода на проектирането Община Ботевград е изпратила писма до всички експлоатационни дружества за намерението да бъде ремонтирана централната градска част, за да се вземе предвид при инвестиционните намерения при всяко едно от тях. 


„Категорично ВиК инфраструктурата ще бъде подменена. Ще има съответните поливни и отводнителни системи, тъй като около 5 декара е площта, предвидена за озеленяване. В случая зелените площи в обхвата на проектирания участък се увеличават“, уточни кметът Гавалюгов.   


Той съобщи още, че идейният проект предвижда по-голяма част от настилката в центъра да бъде от гранит. В една част ще има бетонови павета.  


„Важна е идеята. Надявам се да се стигне до някакъв обществен консенсус. Сигурен съм, че ще има разнопосочни мнения. Каквото и да бъде предложено като проект, винаги би могло да намери своите поддръжници, съответно своите критици, коментира Иван Гавалюгов. -Отправям призив да се прояви активност и да дойдат колкото е възможно повече хора, разбира се с една условност, все пак сме в епидемична обстановка. Струпване на много хора не е препоръчително. Обсъждането ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки. Но мисля, че зала „Ботевград“ предоставя достатъчно пространство, за да могат в тази ситуация едно 70-80 човека да присъстват. Надявам се, че граждани, които искат да изразят своето мнение, ще го направят.  Предложения, коментари и мнения могат да се подават и в писмен вид или под някаква друга форма. Този процес  на проектиране трябва да има някакъв завършек. Важно е да се стигне до обществен консенсус за това как трябва да изглежда централната градска част на Ботевград, за да можем да преминем на следващия етап  - проектиране и реализиране на проекта“, допълни градоначалникът.