Мариян Братанов е второкласник от ОУ “Васил Левски” – с. Видраре. Той бе избран за лице на националната програма “Деинституализация посредством представяне на услуги в общността за рискови групи”. Неговият лик вече стои върху рекламния плакат.

Програмата стартира към Министерството на труда и социалната политика. Както вече сме ви информирали, фондация “Съвременност” спечели проект по нея.  С предоставената финансова помощ бе изграден Център за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания в ОУ “Васил Левски” – Правец. Асоцииран партньор по проекта е и училището в село Видраре.