Община Етрополе завърши ремонтните дейности и корекцията на коритото на река Ябланица в определен участък от 5,9 м. преди ПРОФИЛ 26  (по течението на реката) до о.т. 424 (ул. „Млада Гвардия“).


По проекта се извършиха следните дейности:
-   Изграждане на напречен профил на дъно и стени на реката;
- Изграждане на облицовъчна стена към съществуваща подпорна стена и стоманен парапет.


Проектът засяга и преминавания на ВиК клонове през реката преди пътния мост на ул. „Млада гвардия“, предвид което в рамките на обособената позиция се извърши реконструкция и подмяна на 18 м. водопровод и 87 м. канализация при преминаване под корекцията на р. Ябланица.


Около участъка са подменени прилежащите асфалтови настилки и са положени нови бордюри и тротоари.


В момента община Етрополе изпълнява проект „Корекция коритото на река Стара река – село Лопян в определен участък.


Започна реализирането на един дългоочакван проект за жителите на община Етрополе, а именно „Реконструкция, модернизация и изграждане на нова визия на Общински пазар- Етрополе / Малки пазар/.


Предстои сключване на договор с фирма изпълнител след проведена обществена поръчка за обект „Реконструкция на междублоково пространство в жилищен квартал 114 по плана на град Етрополе.
Подготвя се процедура за избор на изпълнител за „Реконструкция на междублоково пространство в кв. 13 – град Етрополе.


По Национален доверителен фонд Община Етрополе е кандидатствала с проект за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Общинска администрация- Етрополе.


 Текст и снимки: Общината