В началото на тази седмица започна ремонтът на оградата на Детска ясла „Здравец“ в Ботевград. Основаната ще бъде облицована. Старите металните части ще бъдат демонтирани и заменени с нови високи оградни пана. Дължината на обновената ограда е 80 метра.


Тротоарът пред детското заведение също ще бъде ремонтиран. Ремонтът включва поставянето на нови тротоарни плочи и бордюри.


Дейностите се извършват от фирма „Ц и С Груп“. Тяхната стойност е 23 500 лева. Парите са осигурени от собствени приходи на Община Ботевград. Средствата бяха гласувани от общинските съветници на извънредно заседание на местния парламент, което се проведе на 15 май.


Ремонтните дейности бяха предприети по молба на директора на яслата - Лазаринка Лазарова, която сигнализира общинското ръководство за това, че външни лица непрекъснато влизат в двора на детското заведение след работно време и нанасят щети на детските съоръжения.


Да припомним, че в края на 2018 г. в сградата на детската ясла беше извършен цялостен ремонт по ОП „Красива България“.